انگلیسی
پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: شاهین اکبرپور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: کامپیوتر- محاسبات هوشمند

پست الکتونیکی:

             akbarpour@iaushab.ac.ir

         sh.a2001@yahoo.com

 

تصویر اولیه

دروس آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر:

·         تاریخ شروع و پایان: از سال 1377 تا اکنون

·         نشانی­:           شبستر-  بلوار شیخ محمود شبستری - دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

www.iaushab.ac.ir

·         عنوان­ درس­های تدريس شده در