انگلیسی
جمعه ٢٦ شهريور ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: شاهین اکبرپور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: کامپیوتر- محاسبات هوشمند

پست الکتونیکی:

             akbarpour@iaushab.ac.ir

         sh.a2001@yahoo.com

 

تصویر اولیه

فارسی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.